1ο Συνέδριο ΕΛ.ΕΤ.Ε.Α.

! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ !  1ο Επιστημονικό Συνέδριο Ανακοίνωση για το 1ο συνέδριο   Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών:Σύγχρονες Τάσεις, Διλήμματα & Προοπτικές Αθήνα, 28-29 Μαΐου 2016 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Κεντρικό Αμφιθέατρο : Γ. Καραμπατζός) Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Ωλένου 30, Κυψέλη, 11362 Aθήνα http://www.eletea.gr eletekpaxiol@gmail.com   Επιστημονική Επιτροπή Κασσωτάκης…