3η Επιστημονική Ημερίδα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών: Υλοποίηση και προβληματισμοί»

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουτης Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησηςσας προσκαλούν να παρακολουθήσετε τηνπροσυνεδριακή 3η επιστημονική Ημερίδα«Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών: Υλοποίηση καιπροβληματισμοί».Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως(ZOOM), το Σάββατο, 1 Απριλίου2023και ώρα 11:00 – 14.00Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και θαπροσδώσει προστιθέμενη αξία στην Ημερίδα.Εκ μέρους του ΔΣΗ ΠρόεδροςΑικατερίνη Κασιμάτη,Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Πληροφορίες…