Παρουσιάσεις Ημερίδας «Εσωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας: Σχεδιασμός δράσεων και αποτίμηση λειτουργιών»

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: Ερευνητικές μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία – Κασιμάτη Κατερίνα, Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Η Εσωτερική Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας εξ επόψεως δεοντολογίας_Γ.Τσίτας Η Ετεροπαρατήρηση διδασκαλίας ως στοιχείο Φρόνησης του Εκπαιδευτικού: μία οικεία πρακτική ή ένα ανομολόγητο φόβητρο κατά την εσωτερική αξιολόγηση; Δρ Φερεσίδη Καλλιόπη Η εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης των σχολικών µονάδων στην Ελλάδα:…