Ημερίδα «Εσωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας: Σχεδιασμός δράσεων και αποτίμηση λειτουργιών»

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (ΕΕΕΑ) καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν με εισήγηση στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 με τίτλο «Εσωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας: Σχεδιασμός δράσεων και αποτίμηση λειτουργιών». Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν με εισήγηση στην Ημερίδα θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά (στο mail…