Τεύχη 3-4/2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν τα τεύχη 3 και 4 του επιστημονικού περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, «Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης». Μπορείτε να μελετήσετε τα τεύχη πατώντας εδώ ή απευθείας στο σύνδεσμο http://www.eletea.gr/wp-content/uploads/2019/12/PRAKTIKA_TOMOS_2_TELIKO.pdf.