Τεύχη 1-2/2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν τα τεύχη  1  και 2 του επιστημονικού περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, “Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης”. Μπορείτε να μελετήσετε τα τεύχη πατώντας εδώ (απαιτείται Google Chrome ή Mozilla Firefox).