3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

«Η εκπαιδευτική αξιολόγηση σε έναν κόσμο που αλλάζει»

Αθήνα, 24-25 Μαΐου 2024

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ου Συνεδρίου Ελ. Ετ. Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 24-25 Μαΐου 2024

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, 3ου Συνεδρίου Ελ. Ετ. Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 24-25 Μαΐου 2024

Η Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο οργανώνουv το 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η εκπαιδευτική αξιολόγηση σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Το συνέδριο θα είναι υβριδικό, με δυνατότητα για παρουσιάσεις και παρακολούθηση δια ζώσης και μέσω διαδικτύου. Θα δοθεί η επιλογή για παρουσιάσεις στην Αγγλική γλώσσα σε ειδικές συνεδρίες για όσους ενδιαφέρονται.

 

Ως κεντρικοί ομιλητές έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο στον επιστημονικό χώρο της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

 

Σκοπός του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης είναι η παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ελλάδα, αλλά και τη Διεθνή κοινότητα. Tα διαρκώς μεταβαλλόμενα κοινωνικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στις σύγχρονες κοινωνίες, επιβάλλουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Το συνέδριο αποσκοπεί στην διάχυση της νέας γνώσης καθώς και στην ενθάρρυνση της καινοτομίας στον επιστημονικό χώρο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης σε ένα κόσμο που αλλάζει διαρκώς στην κοινωνία, στην πολιτική και στην εκπαίδευση.

Θεματικοί άξονες του συνεδρίου

• Αξιολόγηση και μαθητής
• Αξιολόγηση σχολείου και υποστηρικτικών φορέων
• Αξιολόγηση και εκπαιδευτικοί
• Αξιολόγηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
• Αξιολόγηση και στελέχη εκπαίδευσης
• Αξιολόγηση και εκπαιδευτικά ψηφιακά περιβάλλοντα
• Αξιολόγηση και συμπερίληψη
• Αξιολόγηση, ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική
• Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών, καινοτόμων προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων

Υποβολή Εργασιών

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν, μετά από κρίση, εργασίες θεωρητικού η/και ερευνητικού περιεχομένου καθώς και καλές αξιολογικές πρακτικές.
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση πρέπει να αποστείλουν στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, το θέμα της, καθώς και την περίληψή της στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα έκτασης 200-300 λέξεων στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1uKxjpOQapU-kT_t2leESDR4kI-kj9XyLbYh6bzQV_VI

Για υποβολή θεματικού συμποσίου απαιτείται η υποβολή του τίτλου και της συνολικής περίληψης του συμποσίου καθώς και των τίτλων και των περιλήψεων των τριών ή τεσσάρων επιμέρους ανακοινώσεων που θα περιλαμβάνονται στο συμπόσιο, στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1kMWpO0gILtUx_G2-NKHu8GSMnkojqQ4QrCMgmVF-KUI

Το συνέδριο, πέρα από το βιβλίο περιλήψεων, θα εκδώσει ηλεκτρονικά πρακτικά με τα πλήρη κείμενα των εργασιών που θα παρουσιαστούν, μετά από επιπλέον κρίση τους από την επιστημονική επιτροπή. Η έκδοσή τους θα γίνει μέσω του περιοδικού της Ελληνικής Εταιρίας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. Η συγγραφή και η μορφοποίησή τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (https://eletea.gr), αλλά η έκτασή τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 4500 λέξεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες κατάθεσής τους θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 30 ευρώ. Όσοι πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέχρι τέλος Μαρτίου 2024 θα καταβάλουν 20 ευρώ. Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές θα ισχύσει έκπτωση της τάξης του 50%. Το κόστος συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρίας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, στην Τράπεζα Πειραιώς στο IBAN GR12 0172 0570 0050 5708 2731 792 και να γίνει αποστολή της τραπεζικής απόδειξης (ταμείου ή αποδεικτικού e-banking) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας (eletekpaxiol@gmail.com) στην οποία θα φαίνεται το όνομα του συμμετέχοντα.

Σημαντικές Ημερομηνίες

10 Ιουλίου 2023. 1η Ανακοίνωση του Γ΄ Συνεδρίου της ΕΕΕΑ.
25 Οκτωβρίου 2023. 2η Ανακοίνωση του Γ΄ Συνεδρίου της ΕΕΕΑ.
05 Ιανουαρίου 2024. 3η Ανακοίνωση του Γ΄ Συνεδρίου της ΕΕΕΑ.
31 Μαρτίου 2024. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών (ΠΑΡΑΤΑΣΗ).
15 Απριλίου 2024. Ενημέρωση αποδοχής εργασιών (ενδεχομένως με σχόλια των κριτών).
13 Μαΐου 2024. Ανακοίνωση προγράμματος του Γ΄ Συνεδρίου της ΕΕΕΑ.
24-25 Μαΐου 2024. Διεξαγωγή του Γ΄ Συνεδρίου της ΕΕΕΑ.

Κεντρικοί Ομιλητές

Bart Vogelaar, Αναπληρωτής Καθηγητής, University of Leiden, Netherlands

Κυριακίδης Λεωνίδας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προσκεκλημένοι ομιλητές

Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γραμματικόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Λιάμπας Αναστάσιος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παπαναστασίου Έλενα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος
Κασσωτάκης Μιχάλης, Ομότιμος Καθηγητής, Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόεδρος
Ζμπάινος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Βέρδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη

Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, Δρ. Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Γκότοβος Αθανάσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματικόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Καλαθάκη Μαρία, Δρ Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Καραγιάννη Ευαγγελία, Διευθύντρια Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Κασιμάτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κολυμπάρη Τάνια, Δρ Διδάσκουσα στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, Δρ Επιστημονική συνεργάτης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κουμέντος Ιωάννης, Διευθυντής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

Κουτούζης Μανώλης, Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κυριακίδης Λεωνίδας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ματσαγγούρας Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής, Εθν. & Καπ. Πανεπ. Αθηνών, Πρόεδρος Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Μπαρκάτσας Αναστάσιος, Senior Lecturer & Program Director, RMIT Univ. of Melbourne

Μπινιάρη Λευκοθέα, Δρ Προϊσταμένη Τμ. Οικονομ. και Διοικητ. Υποστήριξης Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Μουζάκης Χαράλαμπος, Δρ. Προϊστάμενος Τμ. Επιστημονικής Υποστήριξης Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Νίκα Μαρία, Δρ Προϊσταμένη Τμήματος Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης, Ι.Ε.Π.

Παπαδοπούλου Αναστασία, Δρ. Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής, Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πασιαρδής Πέτρος , Καθηγητής Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πασιάς Γεώργιος, Ομότιμος καθηγητής, Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πετροπούλου Ράνια, Ε.ΔΙ.Π. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πήλιουρας Παναγιώτης, Δρ Προϊστάμενος Τμ. Εκπ/κης Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπ/σης, Ι.Ε.Π.

Ρετάλης Συμεών, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Σοφού Ευστρατία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τραντάς Πέτρος, Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τσακίρη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τσίτας Γιώργος, Δρ Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Φερεσίδη Kαλλιόπη, Δρ Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Φωτεινός Δημήτρης, Καθηγητής, Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλουρής Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής, Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χαλκιαδάκη Αθηνά, Δρ Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, Δρ Σύμβουλος Εκπαίδευσης
Αναπληρώτρια Πρόεδρος
Παπαδοπούλου Αναστασία, Δρ Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
Μέλη
Βέρδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βούρβουλη Σταυρούλα, Σύμβουλος Β΄, Τμήμα Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Ι.Ε.Π.

Ζμπάινος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ζουγανέλη Άννα, Δρ Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Καρναβάς Βασίλειος, Δρ. Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Καραγιάννη Ευαγγελία, Διευθύντρια Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Κασιμάτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κουλουμπής Διονύσης, ΜSc. Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Παπαγεωργίου Θεοδώρα, ΜSc. Επιστημονική συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Φερεσίδη Kαλλιόπη, Δρ Εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Χαλκιαδάκη Αθηνά, Δρ Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Επικοινωνία

Δημήτρης Ζμπάινος: 2109549248, zbainos@hua.gr
Αναστασία Παπαδοπούλου: anastpapad@yahoo.gr, eletekpaxiol@gmail.com

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2023

 

 Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Δημήτριος Ζμπάινος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ.  Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Σύμβουλος Εκπ/σης Φυσικών Επιστημών

Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, 3ου Συνεδρίου Ελ. Ετ. Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 24-25 Μαΐου 2024

Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

ISSN 2732–6292

Νέα και Ανακοινώσεις