Ομότιμος Πρόεδρος: Μιχαήλ Κασσωτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος: Αικατερίνη Κασιμάτη, Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ζμπάινος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Γραμματέας: Αναστασία Παπαδοπούλου, Διδάκτωρ

Ταμίας: Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου

Μέλος: Αθανάσιος Βέρδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών