Οδηγίες Αίτησης Εγγραφής Τακτικού Μέλους

της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

 

Η Εταιρεία έχει τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη.

 

Τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να εγγραφούν Έλληνες υπήκοοι:

α) Καθηγητές των ελληνικών ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. ή άλλων ομοταγών ιδρυμάτων με ειδίκευση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. διορισμού τους, καθώς και οι διατελέσαντες Καθηγητές της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  στα Α.Ε.Ι. ή τα Τ.Ε.Ι. ή σε ομοταγή ιδρύματα.

β) το επιστημονικό προσωπικό επίσημα αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων ή άλλων επιστημονικών Ιδρυμάτων, Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί που ασχολούνται αποδεδειγμένα με θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, εφόσον έχουν τα προσόντα που ορίζει η παράγραφος (γ) του παρόντος άρθρου ή εάν έχουν συμπληρώσει 6ετή τουλάχιστον υπηρεσία σε ιδρύματα σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση και έχουν σημαντική ερευνητική και συγγραφική δράση συναφή με το αντικείμενο αυτό.

γ) Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με θέμα διατριβής σχετικό με την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ή μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master με εξειδίκευση σε οποιαδήποτε τομέα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

δ) Προσωπικότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού και πνευματικού γενικά κόσμου με αξιόλογο έργο και ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

 

Για όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης θα πρέπει:

  • Να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας (eletepaxiol@gmail.com) 1) σχετική αίτηση εγγραφής, 2) ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, και 3) τα σχετικά πιστοποιητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προυποθέσεις του άρθρου 5 του καταστατικού  (όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω)
  • Το ΔΣ της Εταιρείας, κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίασή του, θα αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής και θα αποστείλει στον/στην ενδιαφερόμενου/ης σχετική επιστολή,
  • Μετά την έγκριση της αίτησης εγγραφής, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα καταβάλει το ποσό των σαράντα (40) ευρώ, από τα οποία το ποσό των είκοσι (20) ευρώ καλύπτει το κόστος εγγραφής νέου μέλους και το ποσό των είκοσι (20) ευρώ το κόστος της ετήσιας συνδρομής. Η καταβολή του ποσού των σαράντα (40) ευρώ γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογαριασμού.: 5057-082731-792  ή  IBAN GR1201720570005057082731792). Απαραίτητο είναι να αναγραφούν στο καταθετήριο έντυπο ως αιτιολογία «Εγγραφή μέλους» και το  ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
  • Μετά την κατάθεση ο/η ενδιαφερόμενος/η θα αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας (eletepaxiol@gmail.com) αντίγραφο του καταθετηρίου,

 

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο/η ενδιαφερόμενος/η εντάσσετε στο μητρώο των τακτικών μελών της Εταιρείας.

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρείας

Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Κασιμάτη
Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ