Σε αυτήν τη σελίδα θα ενημερωθείτε για μελλοντικές ανακοινώσεις σεμιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.