Σε αυτήν τη σελίδα θα ενημερωθείτε για μελλοντικές ανακοινώσεις ερευνητικών προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.