Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

Καλή πλοήγηση!

Συνέδρια – Ημερίδες

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συνέδρια και Ημερίδες της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. Καλή πλοήγηση!

Σεμινάρια

Σε αυτήν τη σελίδα θα ενημερωθείτε για μελλοντικές ανακοινώσεις σεμιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

Ερευνητικά προγράμματα

Σε αυτήν τη σελίδα θα ενημερωθείτε για μελλοντικές ανακοινώσεις ερευνητικών προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.